Gschpucke un Hexe!

Guder Daag Blog Leser! Well, am Mittwoch iss es widder Schpuckowed do in Pennsylvaania. Zeit fer die Kinner ihre Raffelgsichte un Koschtumes aaduh un drausse fer Zuckergschlecke zu finne. Heit will ich eppes abaddiches duh: en Schtick gewwe, es ich net gschriwwe hab. ‘Sis gut un zeitlich. Les mol was der Wendell Kitzmiller (Ezra Grumbine, 1845-1923) in seim Schtori “Iwwer Gschpucke un Hexe”  gschriwwe hot:

Ya, Hexe sin iwwerall zu finne, yuscht net drowwe in Maessetschusetts, wu sie die Hexe verbrennt, ghenkt, odder verseeft hen – ennihau gans un gaar verdillicht. Ya, es gebt Hexe, awwer es gebt aa iwwerall Gschpucke. Uff kors, es gebt unnerschiddliche Sadde Gschpucke, awwer die menschde sin vun Leit ass schlecht waare in ihrem Lewe; un abaddich Leit ass Land gschtohle hen, misse gschpucke nooch ihrem Dod, bis ihre Schtehlerei un Heichlerei in ihrem Lewe rechtgemacht watt.

En Mensch ass Land schtehlt odder en Eckschtee muuft, daer muss der Eckschtee widder an der Blatz duh, eb dass er im Graab widder ruhe kann. Drowwe an Haasebarrick hot’s lang gschpuckt. Der alt Elias Haas, hot’s als ver alders gheese, het seinre Schweschder drei Acker vun ihrem Land gschtohle, mit dem ass er der Eckschtee mol ee Nacht rausgegraawe hett un hett en baut drei hunnert Schritt weider niwwer negegraawe.

Wie er mol dot waar, iss er oft gsehne warre rumlaafe im Busch middem Eckschtee im Aarrem, ass wann er eppes suche deet.  Im Summer un im Winder hen Leit ihn gsehne, un eel hen ihn aa gheert, “Wu soll ich en hieduh? Wu soll ich en hieduh? hot er gelammendiert unni Uffheeres, un des hot er frooge misse bis es ihm epper uff der recht Weg geandwatt hot un ihm gsaat hot wu er der Eckschtee anneduh soll!

Mol ee Nacht iss der Hans Bauersack heem vum Haasebarrick un waar so ebaut drei Vaddel im Tee. Im Deich drunne – es waar halwer ee Uhr in der Nacht – sehnt er der alt Elias Haas mit me lange Kalkschtee im Aarem geege ihn zulaafe. Wie gsaat, der Hans waar drei Vaddel im Tee un sell hot ihn Schpunk un Mut gewwe.

Un wie er der Schpuck saage heert, ‘Wu soll ich en hieduh?’ do andwatt der Hans, ‘Ei, du dummer, duh en anne, wu du en grickt hoscht!’ Der alt Haas hot der Schtee widder an der recht Blatz un dennoh hot nimmand sei Gschpuck meh gsehne.

Ich winsch all mei Leser en Hallicher Schpuckowed!

Do iss en Audio Klip: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close