Uff en Hike!

“Die Barriye rufe un ich muss geh.” – der John Muir

In Tschulei sin ich un mei Familye uff en Hike gange. Mir duhne des oft weil es zu viel gude Hiking Peed darrich ganz Pennsylvaania gebt. Des Mol sin mir in Ricketts Glen Schtaat Park gehiked. Ricketts Glen liegt in Columbia, Luzerne un Sullivan Kaunties…graad in de Mitt vun de “Endlose Barriye.” Ricketts hot meh ass 13,000 Acker. Es hot en alt-gewex Busch un 24 genaamte Wasserfelle. Ya, du hoscht sell recht gelese, 24 Wasserfelle!

Schunn im Yaahr 1873 sin die Wasserfelle gut bekannt un Leit sin datthiekumme um sie zu sehne. Datt waar en Wattshaus vun dem R. Bruce Ricketts un deswege hot der Schtaat Park sei Naame. Der R. Bruce Ricketts iss im Yaahr 1913 gschtarewe un sei Kinner hen es Land zu Pennsylvaania verkaaft fer en Schtaat Park zu baue.

In de 1930s hot es en Movement gewwe um Ricketts Glen ass en National Park zu mache, awwer nix iss devun kumme. Es waar net bis 1944 ass der Park vollschder uff waar. Es gebt aa en Wasserloch: Lake Jean. Es gebt aa en Campingblatz, schwimme, fische, canoeing un kayaking. Im Winder kann mer Cross-Country Skiing duhe un eisfische. Ricketts Glen hot verhafdich zwee Glens: Glen Leigh un Glen Ganoga. Die zwee Glens kumme bei “Waters Meet” zamme…en guder Naame.

Eb uns European Leit datt kumme sin, waar viel Insching. Die Iroquois un Susquehannocks waare datt bis 1675 un dann die Shawnee un Lenape (odder Delaware) sin datt umgezoge. Sie hen datt gelebt bis die aerschde Europeans kumme sin.

Heitzudaage gebt es iwwer 26 Meils vun Hiking Peed. Der beschde Hiking Paad iss “der Falls Trail”. Sell laaft fer 7 Meils un geht an viel vun de Wasserfelle vorbei. Mer kann awwer en Shortcut mache un dann muss mer yuscht 3.5 Meils hike un mer kann schier gaar all die Wasserfelle sehne! Des iss was ich un mei Familye geduh hen. Mir hen bei Lake Rose geparkt un datt waar der Aafang vun dem Paad. Wann mer der Short Cut macht, hike mer darrich der Glen Leigh un der Glen Ganoga…graad wu die Wasserfelle sin.

Der greeschde Wasserfall im Park iss der “Ganoga Wasserfall.” Er iss 94 Fiess! Der Ozone Fall iss aa gross mit 60 Fiess. Mir hen viel Glick ghatt, es Wasser waar gut am fliesse. Wann mer newwe der Ganoga waar, waar es hatt zu heere weil es Wasser so laut waar.

Mer muss Acht gewwe, die Peed sin glee wennich hatt zu hike. Es gebt viel Dreppe un mannichmol iss der Paad arrig schmaal un abschissich. Awwer wann mer in zimmlich gude Schape iss, iss es net zu schlecht. Mei yunger Bu, der 6 Yaare alt iss, hot es heit gschafft! Es waar zimmlich heess der Daag ass mir datt waare, awwer in der Busch waar es kiehl un wann mer net zu weit Weg vun de Wasserfelle waare, kennte mer en gude Schpritz griege….aaah, erfrischend!

‘Sis allsfatt gut zerick in der Nadur zu sei. Ken Cell Phones, ken Druwwel, ken Schtress. Yuscht du un alles was Gott erschafft hot. Un en Bsuch bei Ricketts Glen hot viel Waert. Wann du glee bissel “Alleezeit” brauchscht, odder glee wennich Beem Zeit brauchscht, faahr mol noch Ricketts Glen Schtaat Park, du waerrscht net Sarri sei.

“In yeder Laaf mit Nadur grickt mer viel meh ass was mer sucht.” – der John Muir

Do sin ee paar Pickders vun unser Daag bei Ricketts Glen:

Do iss en Audio Klip:

2 thoughts on “Uff en Hike!

  1. Bernd Edinger 21/08/2021 — 06:26

    Isch hann die Bilder gesieh. Des is aarisch schää dort.

  2. Ya sell iss. Wann es Wasser gut am laafe iss, iss es wunnerbaar schee.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close