Winder 2021!

Guder Daag Blog Leser! Yeder Winder iss anners. Mir wisse gaar net wie es sei waerrd. Winder 2020 waar zimmlich leicht fer uns do in Pennsylvaania. Ya, mir hen en “Kalte Schnapp” awwer es waar katz un net zu schlecht. Aa in 2020 hemmer net so viel Schnee odder Eis grickt. Fer mich in die Schul waar Winder 2020 aa gut, net so viel Schneedaage…un sell mehnt ass mei Summer lenger waar.

Awwer nau sin mir in 2021, un 2021 iss net 2020! Des Winder iss schunn lang gewest. Die Grundsau hot widder Recht ghatt. Der Phil hot sex meh Woch Winder gsaat….un sell iss graad was mir nau hen. Schunn zerick in Diesember hot der Winder recht aagfange. Do in Pennsylvaania hemmer en grosse Schneeschtarem ghatt un ich hab baut 15 Zoll Schnee grickt. Ya, ich hab gemisst mei Schneeschmeisser rauszubringe. Ich hab ihn gaar net letschder Winder geyuust! Nooch dem grosse Schtarem hemmer viel gleene Schtarem aa ghatt. Vielleicht yuscht ee paar Zoll Schnee, awwer doch was. Mir hen aa ee paar Eisschtarem ghatt. Letschde Woch hab ich drei-Vaddel Zoll Eis grickt. Des iss awwer viel!

Heit hock ich mich in mei Keller un drausse iss es widder am schnee-e. Die Wedderleit saage as mir gschwischich sex un acht Zoll Schnee griege waerre. Graad nau legt baut drei neie Zoll drausse. Mol sehne wie viel meh mir griege waerre. Iss des unsre letschde Winderschtarem fer 2021? Wahrscheinlich net. Mir hen noch ee Woch im Hanning un dann kummt Matz. Ass viel vun eich wisst, Matz kann Druwwel bringe. Wie ich en Kind waar hot es oft Schneeschtarem in Matz gewwe. Waerrd es aa so des Yaahr sei? Zum Glick hawwich mei Schneeschmeisser un ee paar Schippe dobei zu helfe!

Wie iss der Winder bei dir geloffe? Waar es kalt? Hoscht du schunn viel Schnee grickt?

Do iss en Audio Klip:

3 thoughts on “Winder 2021!

  1. Jack Speese 18/02/2021 — 11:11

    Aa in den Sidschtaaten war der Winder 2021 nit scheen. Zwar hemmer keen Schnee grickt, awwer es hot arrig viel reggert un mir hen viele graue unscheene Daage g’hatt. Mei Frau war vun sell Scheiss Chinavirus infiziert bei eenem Doktorsbesuch un sie hot es mir un inserm Soh weitergewwe. Fier sie war’s GottseiDank yuscht wie eene schlechte Erkaeltung, fier mich dagegge wie die Grippe, un inser Soh hot Pneumonia davun grickt, obwohl er allsfatt noch jung un schunscht gesund iss. Mir sinn nau widder besser. Es iss warrichlich ene Scheisskrankheit un ich bete, weder du noch dei Family noch dei Schtudenten infiziert waern. Ich hoffe aa, es waerd ball widder Friehyaahr! Ich hab schun meh als genunk vun sell Sauwinderwetter g’hatt.

  2. Bei uns in de Palz war fascht känn Schnee, bloß ä paar Daach – unn zum Schlidde fahre hot’s gar nit gelangt.
    Mei Kinner deeden sich jo fräe, wann nochmol was runner kummt! Awwer ich hätt liewer schunn Friehling…

  3. Herbert F. Tiefel, 19/02/2021 — 18:35

    also bei uns in de Kurpalz hot‘s net veel Schnee geb! Kalt war‘s schun! Unser Grundsau Bockrem Bert hot am 02. Hannig in somit neue Woifaß Haus in Bockenheim ä frihes Friehyaahr agsaagt! Un bei uns werts auch stimme wolle, des Wocheend gibt‘s bei uns 17-19 Grad warem! Die Friehyaahrs Blimmelcher Tulwe usw. gucke schon aus em Borrem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close