Kutztown Folk Fescht – Virtual!

Guder Daag Blog Leser! Well COVID-19 hot widder eppes weggenumme: es Kutztown Folk Fescht. Fer die letschde 71 Yaahre iss es Fescht vorgange…darrich Griege, guti un schlechti Zeide…awwer unser Virus vun dem Yaahr waar schtarricker. So en Schand. Es dutt mir leed fer all die Kinschtler die viel Geld vun em Fescht verdiene, fer die Community Druppe die Esse un Drinke verkaafe, un fer die Myusickander die aa net ihre Myusick schpiele kenne.

Awwer druwwel eich net zu viel, es Fescht iss nooch am laafe, yuscht uff der Internet. Yede Daag uff Facebook waerrd es Fescht Videos vun friehere Feschde poschde. Es gebt en abbaddiche T-Shirt des Yaahr zu kaafe…en scheene Erinnereung vun em Yaahr 2020.

As mir schunn all zu gut wisse, COVID hot alles des Yaahr verennert, nix iss Immune! So was kann ich dezu saage? Mir welle hoffe un bede ass naegschder Summer alles widder zerick zu normalcy iss, awwer uff so was misse mir waarde. Loss uns es 72. Kutztown Folk Fescht es greesschde un beschde Folk Fescht mache!

Do iss en Link zu ihre Website: https://www.kutztownfestival.com/

Do kann mer es 2020 T-Shirt kaafe: https://www.kutztownfestival.com/store/limited-edition-2020-tee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close