Gross Dank iss net genunk.

Im Summer vun 2003 bin ich in Millersville aakumme. Ich waar en neie Graduate Student in Hochdeitsch un ich waar reddi zu lanne. Mei Brofessor, die Dr. Nimmrichter, hot gelannt ass ich Pennsylvaanisch Deitsch schwetze kennt un hab ich mich gfroogt eb ich der Dick Beam kennt hab. Sell waar en neie Naame fer mich. Dr. Nimmrichter hot mich sei Address un Telephone Nummer gewwe. Ich hab ihn uffgerufe un er hot mich zu seim Haus eigelaade. Ass ich in die Dier kumme bin, waar er uff sei Lazy-Boy. Mir hen enanner die Hend gewwe un eb ich “Guder Mariye” saage kennt, hot der Dick graad gfroogt: “Was saagscht du fer Cup uff Deitsch?” Ich waar net reddi fer so en Froog. Nooch baut ee paar Segunde hawwich “Kuppche” gsaat. “Aye, kummscht du bei Barricks odder Lechaa Kaunty?” Sell waar der Aafang vun en abaddiche Relationship. Eb ich der Dick gedroffe hab, hab ich net gewusst ass Leit Deitsch schtudiert odder Research macht. Ich hab net gewusst ass es Bicher iwwer unsere Schprooch gebt. Seller Daag hemmer fer meh as zwee Schtunn gschwetzt un dann sin mir fer Mittdaagesse gange, ich waar net erlaabt zu bezahle.

beam
Der Dick mit een vun sei Bicher.

Darrich die naegschde paar Yaahre hawwich mei Masters Degree faddich gemacht un yede Summer ass ich in Millersville waar, hawwich Zeit mit dem Dick un die Dorothy gebrocht. Yedes Mol hawwich meh gelannt un der Dick hot mir meh Naame vun alde Deitsche Schriftschteller gewwe. Er hot mich aa Naame vun lewendige Leit gewwe, die ich dreffe sollt, wie der Michael Werner un der Yossi Brown. Heit kann ich ehrlich saage ass sie net yuscht Professional Contacts vun mir sin, awwer sie sin aa mei Freinde. Der Dick hot sell geduh. Er hot viel geduh. Er hot mich der Gedanke gewwe fer unser Textbook un er hot mir zu dem Lloyd Moll bekanntgemacht. Noch unser Textbook faddig waar, hawwich der Dick gfroogt fer en neie Project. “Schtimme. Moll’s Schtimme Gschichte. Mach es,” hot er gsaat. So ich bin in die Library an Millersville gange un hot mei Research geduh. Widder en Buch iss rauskumme, un es waar all vun dem Dick sei Gedank. Alles was ich fer Deitsch mach: mei Bicher, mei Videos, alles, iss en direct Erfolg vun dem Dick Beam.

Dem Dick sei Beischteier un Impact uff Deitsch kann net in Wadde gsaat sei. Nau iss sei Arewet faddich, er kann sei Bleipensil nunnerlege, un nau sin mir draa die Arewet weiter zu mache. Er hot uns die beschde Beischpiel gewwe wie es zu duhe. Gross Dank iss net genunk zu saage, so ich nuck mei Kopp im Aadenke an der Bischli-Gnippli un ich schaff weiter. Sell iss was er gewollt hett.

Der C. Richard Beam: 15 Hanning 1925 – 26 Yenner 2018

Do iss en Audio Klip: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close