Ken Meh “Yuscht fer Schee”.

Guder Daag Blog Leser! Des Woch waar es Kutztown Folk Fescht un man waar es gut, wie allsfatt. Alle Yaahr uff em Fescht, gebt es en Schreiwers Fescht. Leit die Deitsch schreiwe kenne, bringe en neie Schtick zu lese. Des Yaahr hemmer 11 Leit in es Fescht ghatt…en neie Reckord! Nadierlich hawwich eppes gelese, awwer en guder Freind vun mir, der Kevin Sterner, hot aa widder eppes gschriwwe. Sei Schtick waar so gut, ass ich ihn gfroogt hab eb ich es mit eich deele kennt. Glicklicherweis hot er “ya” gsaat! So do iss, un man iss es gut!

Ken Meh “Yuscht fer Schee”

Paar Yaahre zerick war ich in Manhaetten, un ich hab g’nootisst wie schee viel vun de alde Gebeier waare…un aa wie wiescht viel vun de neie Gebeier waare. Die alde Gebeier henn schee Deckereeschens ghatt ass aus Schtee gemacht waare, odder aus Sement, odder aus Metaal. Die neie Gebeier sinn all yuscht Glaas Kaschde.

Des hot mich gemaahnt vun unsrer deitsche Volkskunscht. En hunnert Yaahre zerick, wann alles vun Hand gemacht waar,  henn die Leit viel meh Acht gewwe wie Sache geguckt henn. Wann du sie gfroogt hettscht, ferwas sie ihre Schtiel schee gemolt henn, odder Schtanne uff ihre Scheier geduh denn, odder wunnerbaare Taufscheine gemacht henn, hedde sie gsaat, “Ei, yuscht fer schee.”

Awwer, graad gleich die schee alde Gebeier, mir duhne selle Dinge ken meh. Unsere Hausrode, unsere Gleeder, un unsere Haussache sin yuscht bleen, wiescht sogaar.

Des iss en Baradox. Ferwas, wann heidesdaags henn mir so viel Freizeit, duhne mir nau so wennich, “yuscht fer schee”?

Ich glaab ass ich es ausgfiggert hab. En hunnert Yaahre zerick, nemmt alles viel Arewet zu mache. Fer eppes schee zu mache, nemmt es yuscht en bissel meh Arewet, ass fer eppes yuscht nitzlich zu mache. Wann es net viel meh koschde deet, ferwas net mache es so schee ass du kannscht? Heidesdaags, alles iss so billich zu mache mit Maschiene, awwer Kunscht koscht noch meh. En schee gemolte Schtuhl koscht arrig viel meh ass der gleiche Schtuhl, unne Deckoreeschens. Daarum, duhne mir sell net. 

Ya, mir sinn viel reicher ass wie en hunnert Yaahre zerick. Awwer, wie henn mir vorgesaat kennde, ass was mir so reich mache deet, deet uns aa so aarem mache?

Gross Dank Kevin fer dei Schtick! Glee bissel Philosophy un Gedanke sin allsfatt gut. Sie mache uns aa uff der Welt mit vielleicht en annere Perspektive gucke.

Do iss en Audio Klip: 

2 thoughts on “Ken Meh “Yuscht fer Schee”.

 1. Jim (Jakob) Kramer 07/07/2017 — 08:15

  Hallo liewwer Doug,

  Du hoscht recht, d’d Freind vun Di duht au wunnerbar screiwwe, un es hot mi Freid g’macht, vun Nei York z’lese. I saag hier ,,au”, weil Du e Talent bischt un Herr Sterner au. Neilich haew i YouTube entdeckt, un Dei Videos senn wirkli erschte Klasse, vum Unterricht her un au wie du sell uffg’nomme hoscht. Du hoscht so viel zur Pflege vun Deitsch g’macht, i bin sprachlos un muss nomols mei Bewunderung zum Ausdruck bringe. Danke beschdens, un weiterhin viel G’spass un Freid in allem, was Du do unnernehme duscht.

  Beschde Griesse ,,vum Washington Berg drowwe”

  Dei

  Jim (Jakob) Kramer
  Seller Pittsburgher Kerl

 2. Luella Reed Sebo 07/07/2017 — 11:15

  Sell is awwe die Waahret! Ich habs gheert au. Es is schandlich was mir hen gedu in die letscht paar Yaahre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close