Der Baapscht bsucht Amerikaa!

Guder Daag Blog Leser! Des Woch hemmer do in Nadd-oscht Amerikaa en grosser un wichdiger Bsucher ghatt: der Francis I waar do bei uns zu Bsuch. Ya, mir hen Baapschtfiewer ghatt…un es waar en grosse Fiewer! Der Francis hot yuscht drei Schteddel bsucht awwer Millyonen vun Leit sin drauskumme um ihn zu seh. In unsre Gschicht hemmer yuscht vier Baapschte bei uns do in Amerikaa zu bsuch ghatt: der Paul VI in 1964, der John Paul II iss sex Mol dohiekumme, der Benedikt XVI in 2005 un nau der Francis I in 2015. Ich bin Ludderisch awwer ich bin aa vollig gleimt zu alles was der Francis do in Amerikaa seht un duht.

Er iss am Dinschdaag der 22. in Waschington DC aakumme. Fer viele Amerikaaner, Waschington DC iss wu viele Deiwele wuhne un schaffe, so vielleicht waar es gut as sei Rees datt aagfange hot! Er hot der Bresident Obama in em Weisse Haus gdroffe un dann hot er en neie Sankt gemacht: der Junipero Serra. Uff em Dunnerschdaag hot er en Reed zu Congress gewwe. Ich hoff as sei Reed die Leit in Congress zammebringe kennt.

Der Francis schwetzt zu Congress.
Der Francis schwetzt zu Congress.

Dann iss er nooch Nei Yarrick Schtadt gefloge. Datt hot er en Mess in Sankt Patrick sei Cathedral gfeiert. Uff em Freidaag hot er nooch en wichdiger Reed zu de United Nations gewwe. Ich hoff as sei Reed glee bissel meh Fried uff re Aerd bringe kennt. Schpeeder iss er darrich Central Park gange un dann hot er en Mess in Madison Square Gardens gfeiert.

Geschder iss er nooch Philadelphia gange. Nau iss er in Pennsylvaania.  Er hot Independence Hall un die Liberty Bell gsehne. Er hot iwwer unsere Freiheit un unser Fecht dofer gschwetzt. Heit waerr er nooch en Mess feiere un dann waerr er mit Leit in Bresen bsuche.

As er do in Amerikaa waar, waar er en Super Star. Alles im Guckbax un uff em Internet waar: DER BAAPSCHT. In Amerikaa gebt es baut 69 Millyonen Gadolliker. Awwer ich glaab as des Woch waar es ee paar meh. Ich denk as viel non-Gadolliker waare aa “unofficial” Gadolliker gewest sei. Der Francis iss net en dypical Baapscht. Er bekimmert sich net so viel mit all de Pomp un Tradition, awwer er bekimmert sich iwwer sei Schof un er iss en guder Schaefer. Er bredigt iwwer die Aarme, die Granke, die Leit in Bresen. Er schwetzt vun wie mir unser Lewe lewe solle, un mir solle meh lewe wie Yesus. Fer mich, as en Grischt, klankt des Botschaft arrig gut. Geschder as er in Philadelphia aakumme iss, iss der Francis in sei Maschine gange. Er hot sei Maschine graad gschtoppt un iss zu de Leit gange yuscht um en Kind in en Rollschtul zu bosse un segne. Sell iss graad was der Yesus gemacht hett.

Die Nummer vun Leit do in Amerikaa die in en Karrich geh odder Relichion hawwe odder die Glaawe an en Gott iss uff en All Time Low. Awwer die Message ass der Francis bringt iss recht fer all die Leit, unaagsehne vun ihre Glaawe: Mitleid un Liewe waerre allsfatt gwinne.

Do iss en Video Klip vun dem Francis in Philadelphia: Der Baapscht in Philadelphia

Do iss en Audio Klip: Der Baapscht iss in Amerikaa

4 thoughts on “Der Baapscht bsucht Amerikaa!

 1. Roger Martin 27/09/2015 — 09:05

  En guder Artikel. Awwer noch en glenner Detail. Der Baapscht Pau VI hat Amerikaa in 1966 besucht; net in 1964.

 2. Isch kumm selwer aus de Palz und wohn grad in Halle on de Saale, babbel awwer ach hier Pälzisch, un bin durch Zufall uff doin Blog gschdosse un finn den subba.

  Isch hab mer doin Blogg in die Favoride gschpeichert. Isch hoff des war in Ordnung!

  Meci

 3. Oli, ya fer schurr! Ich bin froh as du mei Blog gfunne hoscht. Guck mol aa uff em YouTube fer mei Videos! Du musscht yuscht mei Naame suche. Mach’s gut aus Amerikaa! – Der Doug

 4. Roland vun Kalifornia. 07/10/2015 — 17:10

  Net “JuniPERo Serra” — daer heest “JuNIpero”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close