En “Schtorie” fer eich!

Guder Daag Blog Leser! Well des Woch waar der gut bekannte Kutzeschteddel Folk Fescht in Kutzeschteddel, Pennsylvaania. Alle Yaahr hen sie alles mit Deitsche Kuldur un unsre Schprooch zu duh. Fer die Schprooch gebt es zwee grosse Dinge: es Schreiwers Fescht un en Liegner Contest. Des Woch will ich fer eich en Entry vun em Liegner Contest gewwe. Selle “Schtorie” waar vun dem Kevin Sterner verzaehlt. Viel Gschpass bei lese:

Bisskatzemischt Kaffi  

Ich weess net eb dihr devun gheert hedde, awwer’s gebt en Gedier in sudoscht Asien ass en Ziwwetkatz heest.  Es schtellt sich heraus ass wammer zu denne Kaffibuhne fiedere deet, was raus kummt macht es bescht Koppche Kaffi in der Welt.
Nau, yeder epper wunnert sich wie sell am aerscht ausgefunne waar.  Velleicht waar es en Woge.  Awwer was iss hatter auszufiggere iss wie der zwette Kall eigschwetzt waar.  “Nee, ‘siss warricklich gut!  Browwier’s emol!”
Ennihau, es watt en grosses Ding, un heidesdaags bezaahle Leit nuff zum sechs hunnert Daaler fer en Koppche Ziwwetkatze Kaffi.  Wann ich sell gheert hab, hawwich was zu duh gewusst.
Nau, Ziwwetkatze sinn hatt zu finne in Montgomery Kaundi, awwer ich hab glese ass sie zimmlich gleich as Bisskatze sinn, un mir henn blendi vun denne dorum.  Es muss yuscht schaffe.
Doch hawwich paar Bisskatze gfange, unn zu denne Kaffibuhne gfiedert. Ich hab Paar Schtunne gewarte, fer die ihri Bisness zu duh, un hab bissel uffgebraut fer der Kaffi Klatsch am Faulkner Schwamm UCC Karrich.  Ich hab deel Starbucks Babierkoppche grickt, un hab mei Bisskatze Mischt Kaffi unnerzuschiewe browiert.
Well, sell waar net zu gscheidt.  Browiert des NET daheem!  Der Kaffi waar net arrig, unn die elde Weibsleit henn sich net zu viel begraemt.  Awwer loss mich eich saage, eenich Bisskatze Schtink ass ins Maul kummt, muss endlich vum hinnerscht End rauskumme.
Fer zwee Woche hawwich nix als Tamattensaft gedrunke misse.  Em Dockder sei Ordning.  All recht, es waar warricklich en “restraining order”, awwer doch.
Noh binnich nimmimeh en Geizhals gwest.  Ich hab Paar waahrliche Ziwwetkatze kaaft, unn hab waahrlich Ziwwetkatze Kaffi zu mache aagfange.  Es waar en gross Glick, SO gut der Kaffi waar.  Loss mich eich saage, es gebt ken Ersatz fer en Ziwwetkatz.
Awwer ich hab ken sechs hunnert Daaler fer en Koppche verlange kenne deet, ass ich hett niemand was es waar verzehle kenne. Noh hawwich gedenkt, was annere Esssache besser watt, wann’s darrich en Ziwwetkatz geht?
Well, Yudekasche henn recht gut gschafft, awwer yeder epper henn gedenkt ass mei Yudekaschebois Melassichriwwelbois waar.  Abbadich die Micke!  Losst uns nix iwwer die Schnitz unn Knepp schwetze.  Gewiss net die Seimaage.  Abbadich net der Pannhaus!
Der Sauerkraut, nau, sell hot am Bescht gschafft, ass es bissel schtinkich iss ennihau.  Die Ziwwetkatze kenne arrig viel Sauerkraut fresse, unn sie gleiche es recht gut, doch bin ich Sauerkraut wie en Narrischer am Eikanne.
So wann dihr darrich Montgomery Kaundi faahre deetet, unn en Zeiche fer en Karrich Iems mit Seifleesch un Sauerkraut sehne deetet, kummt dihr rei un browiert es!  Awwer wann dihr vorbei faahre deetet, macht eire Maschienefenschdre uffgerollt!
Sell waar arrig gut gschriwwe Kevin! Ich weess net was die Liege sin un was die Waahrheet iss!
Do iss en Audio Klip: En Schtorie

1 thought on “En “Schtorie” fer eich!

  1. Yah, derfun hawwich geheert. Ziwwetkatzekaffi, ebwohl’s inderessant iss, inderessiert mich net. Ich hab aa geheert ass em Schoof sei Aagebelle sinn delikessy in Italien unn im middeloscht Lenner . Ich fiehle mich schtols ass ich ferschiddene Essasche browier wie sushi, fer Eksempel, awwe mer muss aryetspunkt en Schtrich in de Sand mache. Ziwwetkatze Kaffibohne will ich net. Un obwohl ich hab en Kochbuch ausme alde Lann vun ebaut 1850, unn die meschde Recipes sinn gut unn schmeckhaft, ich wa nimmi Lunge, odde Kuhudder koche unn nunner fresse. Ziwwetkatzekaffibohne falle in de saem Ballpark fer mich abbadich wenn die Ziwwetkatze sinn eng mit die Bisskatze ferwandt.

    Keene Wech! Was kummt ausme Ziwwetkatze ihr Hinnerscht kennich aufme Bodde liege losse.

    Uff de annre Hand, hawwich deheem ne Bisskatze hinnich em Haus. Arrich net, mussich saage, awwe iewenso wa ich de Kaffibohne nimmi browiere. Ich saag bloos . . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close