Deitschland 2013!

Guder Daag Blog Leser! Well, as dihr schunn wisst, waar ich eb ee paar Woch in Deitschland. Gwehnlich geh ich nooch Deitschland mit Schtudents vun mir. Mei Schul hot en Exchange Program mit en Schul in Buchen (im Odenbusch). Awwer selles Mol bin ich mit Uffgwaxeni gereest. Ee paar Yaahre zerick hawwich uff mei Kaerrich gfroogt eb epper Luscht hot nooch Deitschland zu geh um all die Martin Luther Bletze zu seh (mir sin Luddrisch). Ee paar Leit waare uffgeregt un henn YA gsaat. So ich hab en Rees geplannt mit Luther Dinge un aa ee paar annere Bletze. Uff em 18. Tschulei sin mir driwwe gfloge un mir sin bis em 29. gebliwwe. Do iss was mir gemacht hen un was mir gsehne hen.

Freidaag 19. Tschulei – Berlin un Wittenberg

Mir sin in Berlin aakumme un dann hemmer en gleene Tour um re Schtadt gemacht. Mir hen es RegieringGebei (Reichstag), der Brandenburger Dier un der Berline Mauer gsehne. Nooch Berlin sin mir suddlich nooch Wittenberg gefaahre.

Brandenburger Dier in Berlin.
Brandenburger Dier in Berlin.

Samschdaag 20. Tschulei – Wittenberg

In Wittenberg hemmer all die Luther Dinge gsehne. Mir hen sei Haus, sei Kaerrich un nadierlich hemmer die Schlosskaerrich gsehne. Datt iss wu der Martin sei 95 Theses ghenkt hot. As mir datt waare, waar en grosse Medieval Fescht am geh. Sell waar doch eppes zu sehne. Es hot alde Myusick gewwe un Iems aus em fuffzehnte Yaahrhunnert gewwe!

Alde Myusick in Wittenberg.
Alde Myusick in Wittenberg.

Sunndaag 21. Tschulei – Torgau un Dresden

Mir hen en gleene Tour vun Torgau ghatt. Datt iss der Hartenfels Castle un mir hen aa en Gschicht gheert vun em zwette Welt Grieg. In Torgau sin Soldaate vun Russland un Amerikaa zammekumme. Nooch Torgau sin mir nooch Dresden gfaahre. In Dresden hemmer die Zwinger gsehne un mir sin uff em Gottesdinscht in re Frauenkaerrich gange. Sell waar aa eppes! Der Ariyelschpieler waar wunnerbaar!

Die Frauenkirche in Dresden.
Die Frauenkirche in Dresden.

Mundaag 22. Tschulei – Leipzig un Eisleben

Sell waar en busy Daag! Mir hen katze Tours in Leipzig un Eisleben ghatt. In Leipzig hemmer viel vun dem Johann Sebastian Bach gelannt un mir hen sei Graab gsehne. Eisleben iss wu der Martin Luther gebore waar. Mir hen sei Gebottshaus gsehne un aa Sankt Peters Kaerrich, wu er gedaaft waar. Eisleben waar glee awwer arrig sunderbaar. Dann sin mir nooch Erfurt gfaahre, sell iss wu unser Hotel waar.

Dinschdaag 23. Tschulei – Eisenach

Mir hen unser Dinschdaag mit en guder Laaf aagfange. Nooch en katze Faahr, sin mir nuff nooch em Wartburg Castle gange. Sell waar doch eppes! In em Castle hemmer en Tour gemacht un hen es Schtubb gsehne wu der Martin Luther es Neie Teschdament in Hochdeitsch iwwersetzt hot. Nunner in Eisenach hemmer en annere Luther Haus gsehne. Datt iss wu er gewuhnt hot as er en Schtudent waar. Aa in Eisenach hemmer dem Johann Sebastian Bach sei Haus gsehne. Heitzudaag iss es en Museum mit alde Inschtrumente un Myusik as er gschriwwe hot. Mir waare glicklich weil mir en Private Konzert uff alde Inschtrumente grickt hen! Der Schpielmann waar so gut!

Sell iss wu der Martin Luther es Neie Teschtdament iwwersetzt hot.
Sell iss wu der Martin Luther es Neie Teschdament iwwersetzt hot.

Mittwoch 24. Tschulei – Buchenwald un Erfurt

Nooch em Mariye-Esse sin mir in unser Bus reigegraddelt un sin nooch Buchenwald gfaahre. Buchenwald waar en Concentration Camp darrich der Zwette Weltgrieg. Die Nazis hen Buchenwald geyusst as en Laager fer Leit, die geeich die Regiering waare. Sell waar net en Dodeslaager wie Auschwitz, sell waar en Arewetslaager, awwer viel Leit sin vun re Arewet, Grankheete odder Aushungere gschtarewe. Leit denke as meh as 56,000 Leit hen in Buchenwald ihre Lewe verlore. Es waar net es scheenschde Blatz uff re Rees, awwer viel vun unsre Drupp waare froh as mir dattgange sin. Mir misse nimmi vergesse. Nooch Buchenwald sin mir zerick nooch Erfurt gfaahre. Datt hemmer en Schtadttour gemacht. Mir hen die Krämerbrick un die Cathedral gsehne. Sell waar mei aerschdes Mol in Erfurt, un ich hab die Schtadt arrig gut un schee gfunne! Ich waerr fer schurr widder dattgeh.

Dunnerschdaag 25. Tschulei – En Daag uff em Rhein

Vun Erfurt sin mir baut 5 Schtunn weschtlich nooch Rüdesheim gfaahre. Datt hemmer unser Schiff aagedroffe. Ya, unser Schiff. Mir hen en 4 Schtunn Rheinfaahr gemacht. Es Rewwer waar schtill un es Wedder waar fehlerfrei. Mir sin vun Rüdesheim nooch Koblenz gfaahre. Mir sin viele Castles un Woibauerei vorbeigfaahre, un mir hen die bekannte Lorelei gsehne. Nadierlich hawwich es Lied singe misse!

Uff em Rhein.
Uff em Rhein.

Freidaag 26. Tschulei – Münstermaifeld un Cochem

Bevor mir vun Amerikaa abgeflogge sin, hen viel Leit in unsre Drupp gsaat as sie en echde Castle seh gewollt hen. So ich hab geblannt Burg Eltz zu bsuche. Burg Eltz iss en echde Castle, der arrig alt iss. Zum Glick waar es nimmi verdilgt un es iss arrig gut bewaart. Nooch Burg Eltz sin mir zerick nooch Cochem gfaahre. Datt hemmer en Brauerei gsehne un nadierlich hemmer ee paar Biere gedrunke.

Burg Eltz...sell iss eppes zu seh!
Burg Eltz…sell iss eppes zu seh!

Samschdaag 27. Tschulei – Trier

Trier waar net zu weit vun Cochem, yuscht baut 2 Schtunn in unser Bus. In Trier hemmer widder en Tour gemacht. Trier iss arrig alt…meh as 2,000 Yaahre alt! Ya, die Romans hen Trier gegrindet. In Trier kann mer nooch viel vun de Romans seh wie die Porta Nigra (Schwatze Dier). Wann mer die Porta Nigra seht, kann mer denke as mer in Rome iss! Nooch unser Daag in Trier sin mir nooch en Woimacher gange. Mir hen en Woiversuch uff em Weingut Deutschherren-Hof ghatt. Der Woimacher, der Sebastian, hot 6 verschiddliche Wois zu uns gebracht. Er hot uns alles iwwer sei Woi gsaat, was fer Drauwe die waare, wie siess es sei sollte un was mer mit es esse sollte. Es waar cool alles vun em Woimacher zu heere. Mer kennt seh wie schtols er waar uff sei Woi.

Sunndaag 28. Tschulei – Köln

Heit sin mir nooch ee vun mei Leibschteddel gange: Köln. As ich en Schtudent in Deitschland waar (im Yaahr 1998) hawwich viel Zeit in Köln gebrocht. In Köln hemmer en Tour ghatt un die Tourfraa waar arrig gut. Sie hot uns die Gschicht vun re Schtadt ausgelegt un sie hot uns en Tour vun re Cathedral aa gewwe. Sell waar eppes! Ich waar 15 odder meh Mol in re Köln Cathedral gewest, awwer ich hab nie en Tour ghatt. Ich hab viel gelannt! Abbadich iwwer all die Kunscht die drin sin. Nadierlich hemmer aa es Graab vun de drei Keeniche gsehne, sell iss was die Cathedral bekannt dafer iss.

Sell iss unser Drupp!
Sell iss unser Drupp!

Mundaag 29. Tschulei – Heem

Mundaag waar unser letschde Daag in Deitschland. Mir hen unser Suitcases zammegrickt un sin nooch em Flugblatz gange. Unser Luftschiff nooch Amerikaa waar ready un die Drupp waar aa. ‘Sis allsfatt gut widder nooch Deitschland zu geh awwer ‘sis aa gut widder heem zu kehre. Es Wedder waar wunnerbaar un mir hen so viel gsehne. Viel Leit in unser Drupp waare so froh as sie die Rees gemacht hen. Ich waar aa froh as ich mei zwette Heemet zu neie Leit zeige kennt.

Dunner Wedder! 'Sis Zeit nooch Heem zu geh!
Dunner Wedder! ‘Sis Zeit nooch Heem zu geh!

Do iss en Audio Klip:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close