En grosser Amerikaaner hot en Gebottsdaag!

Guder Daag Blog Leser! Well nau iss es schunn Hanning. Der Grundsau hot gsaat as mir sex Woch meh vun em Winder hawwe waerre. Ich glaab sell is net so schlimm, seller Winder waar warricklich ken Winder. Mir hen yuscht baut 2 Inches Schnee ghatt un die Temperatures sin arrig warm (fer Winder). Mol sehne was schpeeder kummt. Vielleicht greige mir en Oschderschnee?

Awwer selle Woch will ich net iwwer es Wedder schreiwe. Mariye, der 12. Hanning iss en Gebottsdaag fer en grosse Amerikaaner: der 16. Bresident, der Abraham Lincoln.  As viel vun eich schunn wisst, der Lincoln waar en arriger wichdiger Bresident. Er waar in em Weiss Haus darrich em Birgergrieg, er hot die Schklaafe freigelosse, hot der aerschde Schtick Land weckgeschtellt fer der aerschde National Park, un er hot vielleicht die beschde Red aller Zeit gschriwwe: Die Gettysburg Address.

Der Lincoln in en Pickder vun em Yaahr 1860.

Der Abe waar in Kentucky uff em 12 Hanning im Yaahr 1809 gebore. Sei Familye waar zimlich aarm, sie hen in en Blockhaus gewuhnt. Er hot sich selwert gelannt wie mer lest un schpeeder hot er gschafft as en Rechtsmann. Er hot sei Fraa, die Mary Todd, gheiert un sie hen in Springfield, Illinois gewuhnt. Im Yaahr 1846 waar er fer es House of Representatives gewaehlt.

Vun Aafang aa waar der Lincoln gege die Idea vun Schklaaferei. Im Yaahr 1860 iss er fer Bresident geloffe. Er waar mit der Republikaaner Party. Die waar en neie Bolitikal Party un sie hen gefochde fer es End zu Schklaaferei zu bringe. Zum Glick hot der Lincoln die Lecktion gewunne. Im Abrill, 1861, iss Sudd-Carolina un viel annere suddliche Schtaate vun Amerikaa rausgezogge. Sell waar der Aafang vun em Birgergrieg.

Der Grieg waar lang un deier, deier vun Geld un aa vun Lewe. Meh as 600,000 Menner sin entwede gschtarewe odder verletzt darrich der Grieg. Endlich im 1865 iss der Grieg vorbei un der Lincoln un die naddliche Schtaate sin gewunne. Awwer die Feschtzeit iss net lang gewest. Uff em 15. Abrill 1865 iss der Lincoln in Fords Theater gschosse. Er iss am naegschde Daag gschtarewe.

Der Lincoln waar epper der ich glaab unser Land nimmi sehne waerd. Er waar gscheit, mitleidich, un er hot die Leit verschtanne. Hallicher 203 Gebottsdaag Bresident Lincoln!

Do is en Audio Klip: En grosse Amerikaaner hot en Gebottsdaag!

1 thought on “En grosser Amerikaaner hot en Gebottsdaag!

  1. Roger Martin 11/02/2012 — 09:40

    This is a very good post. However, you made one factual mistake in it. Lincoln was shot at Ford’s Theater on the night of April 14, 1865 and died the next morning across the street in the Petersen House at 7:22.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close