Welschhinkel Daag!

Guder Daag Blog Leser! Well selle Woch bringt een vun meinen Leibfeierdaage: es Danksfescht. Nooch em Grischtdaag is es Dankfescht Nummer zwee fer mich. Wie is es bei eich? Aa so?

Unsre Gschicht verzaehlt uns as es aerschde Danksfescht  im Yaahr 1621 waar mit de Pilgrims in Plymouth Kolonie. Sie hen en grosse Iems ghatt in Dank fer es Yaahr 1620-1621 iwwerzulewe un as sie en gude Ern grickt hen. Nadierlich hen die Pilgrims viel fer Dankbaar so sei. Awwer viel vun de Pilgrims ihr Glick is vun de Inschings kumme, vun wem sie viel vun ihrem neien Land gelannt hen. Zum aerschden Danksfescht in Plymouth hot Welschhinkel, Grummbiere un annere Gaardesache gewwe. Sie hen viel vun unsere Traditions aagsetzt.

Danksfescht as en National Feierdaag is net bis em Yaahr 1863 kumme. Der Bresident Lincoln hot der letschde Dunnerschdaag in November gewaehlt fer der Feierdaag. Un ‘sis allsfatt so gebliwwe. Heitzudaage feiere viele Familye Danksfescht mit em grossen Iems. Es gebt allsfatt nooch Welschhinkel, Grummbiere un viele annere Gaardesache, graade wie es mit de Pilgrims waar. Was aa Tradition nau is Footbaal im Guckbax zu seh un aa die Macy’s Danksfescht Schtrutz vun Nei Yarrick Schtadt zu seh.

Ich hoff as all mei Blog Lesers en hallicher Danksfescht hen. Esst net zu viel awwer genung, un net vergesse  Blatz zu losse fer Karebsekuche! Naegschde Woch waerr es ken neie Blog Poscht gewwe. Ich waerr in em Busch sei um Hasche zu yaage. Mol sehne eb ich een finne kann!

Do is en Audio Klip: Welschhinkel Daag

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close