Es gebt Hochwasser!

Guder Daag Blog Leser! Well, selles Woch waar viel los do in Pennsylvaania. Vun Mundaag bis Dunnerschdaag hot es arrig viel gereggert. Der Tropical Schtaerm Lee is vun Sudd nooch Nadd-oscht kumme un is iwwer Pennsylvaania gebliwwe. Wann alles vorbei waar hemmer do bei mir baut 10 Inches ghatt awwer nadd-oscht vun mir in der Wyoming Daal hot es meh as 15 Inches ghatt! Ya, sell is viel viel Wasser.

Hochwasser in Herhseypark!

Rege is ee Ding, awwer Hochwasser is yo schlimmer. Der Susquehanna Rewwer fliesst fer 450 Meils darrich Nei Yarrick, Pennsylvaania, un Maryland bis zum Chesapeake Bay. Der Susquehanna is der greeschte Rewwer Oscht vun em Mississippi. Es kann meh as 1 Meil breet sei. Awwer was schlimm is, is as der Rewwer zimmlich eefeldich is. In manche Bletze is es yuscht ee paar Fuus dief! So wammer viel Rege grick, gebt es Hochwasser arrig schnell.

Der National Guard hen gemisst Leit mit em Boot zu befreie.

Es gebt viel gross Schtedde die newwe der Rewwer sin. Scranton, Wilkes-Barre, Bloomsburg, Williamsport, Danville, un Harrisburg sin all graad newwe der Rewwer. Viele vun selle Schtedde nau hen Levies um die Schtedde zu behiede sie vun em Hochwasser. Awwer selle Woch hot es so viel Rege gewwe, as es Rewwer heecher as die Levies waar. Viele Schtedde, gross un glee sin iwwerschwemmt. Viel Leit hen alles verlore, ihr Haus, ihre Maschine, ihre Gleeding, ihr Hausrod…’sis warricklich arrig.

Sell waar en Kaffihaus in Wescht Pittston.

Es Hochwasser waar so hoch un schtarrick as viele Bricke un Schtrosse weckgewescht sin. Mir wisse nooch net wie viel alles koschdet waerd um alles widder richdig zu mache. Ich glaab es waerrd Millyonen vun Millyonen Dollars koschde. Sell is net es aerschde Mol as der Susquehanna iwwerschwemmt waar. Zerick in 1972 hemmer Hurricane Agnus ghatt…sell waar aa arrig schlimm weil viele Schtedde nooch nicht ken Levies ghatt hen. Die Wetterleit hen gsaat as mir meh Rege vun selle Schtaerm grickt hen as vun em Agnus!

Mei Gedenke un Gebete sin mit de Leit die vum em Hochwasser aageriehrt waar.

Do is en Audio Klip: Es gebt Hochwasser!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close