Weesscht net was fer Grischtdaag zu kaafe?

Guder Daag Blog Leser! Well ‘sis widder Zeit Gschenke fer Grischtdaag zu kaafe. Ich weess schunn as viel vun eich hett epper uff deinre Lischt, die du weesscht gaar nix was zu griege. Ich hab gedenkt as vielleicht en Buch uff Deitsch waerre en gude Idea. Do is en Ardickel, der mei gude Freind, der Frank Kessler, gschriwwe hot. Er hot en Lischt vun deitsche Bicher un er hot aa gschriwwe wu mer sie kaafe kenne!

1. Mit Pennsylvaanisch-Deitsch darich’s Yaahr.

Pennsylvaanisch-Deitsch Lesebuch fer Grosseldre un Kinskinner, rausgewwe bei die German-Pennsylvanian Association.

2. Mammi Gans

Mammi Gans iwwersetzt un aagepasst vum John Birmelin. Gedruckt vum Walter Sauer. Zweeschproochich Buch: Pennsylvaanisch-Deitsch & Englisch.

3. Hans un Yarrick / Max un Moritz

Max un Moritz vum Wilhelm Busch (1832-1908) . Zweesproochich Bichli uff Pennsylvaanisch-Deitsch mit en englische Iwwersetzing aus’m 19. Yaahrhunnert, as es Moddel gwesst is fer die „Katzenjammer Kids”.

4. Die Nacht vor der Grischtdaag

Die erschde Iwwersetzing vun sell Grischtdaag Gedicht ins Pennsylvaanisch-Deitsche is vum Thomas C. Zimmerman (1838-
1914). Er hott sei Iwwersetzing in 1896 geduh un die zwett Iwwersetzing is vum Solomon Delong (aka Obediah Grouthomel; 1849- 1925) aus’m Yaahr 1920. Die zwee Versions sin in dem Buch, un es gebt aa es englische Original mit de abbadich scheene Pickders vum Thomas Nast.

5. Der glee Prins

Mit der Schreiwer sei eegni Pickders un iwwersetzt aus’s French in’s Pennsylvaanisch-Deitsche beim Mark L. Louden: En all-
gebreichliche Allegory iwwer Unschuld im Lieb, in meh wie 180 Schprooche iwwergsetzt, gebt es nau aa in die deitsch Mudder- schprooch.

6. Der Struwwelpitter

Gschpassiche Geschichde im lecherliche Pickders iwwersetzt aus em Hochdeitsche ins Pennsylvaanisch-Deitsche beim Earl C. Haag, der „Alt Professer”.

Adder selle sechs Bicher bei:

The Family Album
4887 Newport
Road, Kinzers, PA 17535

7. Pennsylvaanisch-Deitsch Grischtdaag Farewe Buch

In sell Buch mit viel Pickders, as gedruckt waar beim Gerry Kershner, kenne Kinner eppes lanne vum Pennsylvaanisch-Deitsche Grischtdaag. Es Buch is zweeschproochich Englisch un Pennsylvaanisch Deitsch.

8. Pennsylvaanisch-Deitsch Feierdaag Gedichte

Sell Buch, as aa zammegrickt is warre beim Garry Kershner, is en Collection vun Schreiwes vun de alde Pennsylvaanisch-
Deitsche Schreiwer. Es gebt Schticker vum Birmelin, DeLong, Graeff, Hulsbuck, Moll un Ziegler in dem Buch. Es Buch is zwee-
schproochich.

9. Farewe Buch

Es Pennsylvania German Studies Program of the Harrisburg Community Col­lege, Lebnen Campus: Sell nei Farewe Buch is
zweeschproochich Pennsyl­vaanisch-Deitsch un Eng­lisch.

10. Der Haanne Greht

En Collection vun Gedichde uff Pennsylvaanisch-Deitsch gschriwwe beim Peter Fritsch. Die Gedichde sinn uffgschriwwe in Penn­
sylvaanisch-Deitsch un in Englisch. Es gebt aa en Cas­sette un en CD, wu der Dichder sei Gedichte lest.

> Adder selle vier Bicher bei:

Masthof Press & Bookstore
219 Mill Road
Morgantown, PA 19543

11. Jesus is geborah

Sell Buch vum Hank Hershberger hot viele scheene Pickders un weist pennsylvaanisch-deitsche Kinner die Schtori vum Yesus sei Gebottsdaag in die Mudderschprooch.

> Adder selles Buch bei:

Lancaster Mennonite Historical Society
2215 Millstream Rd
Lancaster, PA 17602-1499

12. Bivvel Shtories Fa Kinnah

En Collection vun Biwwel Schtories fer Kinner uff Pennsylvaanisch-Deitsch. Sell Buch waar rausgewwe vun die Biwwel Iwwersetzer in Ohio, awwer der Jo­nas R. Troyer, en Glied vun seller Drupp, wuhnt nau in de Schtaat vun Nei Yarrick.

> Adder selles Buch bei:

Vella Deitsh, Jonas R. Troyer,
10341 Mill Road
Medina, NY 14103

13. Eppes fer die gleene Leit

En Collection vun traditio­nal Schtories fer Kinner uff Englisch un Pennsylvaa­nisch-Deitsch, gschriwwe beim Richard M. Savidge.

14. Aesop’s Fables

Schtories vum Aesop iwwergswetzt un rausgewwe in en zweeschprochich Buch uff Englisch un Penn­sylvaanisch-Deitsch beim
Richard M. Savidge.

>Adder selle zwee Bicher bei:

Richard M. Savidgge,
P.O. Bos 291
Hegins, PA 17938

Nau sell is en Lischt, Gell? Es gebt arrig viele gude Bicher do zu kaafe. Odder vielleicht der Belschnickel waerrd eich eene vun sell bringe. Ich hab ihn schunn fer ee paar gfroogt!

Do is en Audio Klip: Weesscht net was fer Grischtdaag zu kaafe?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close