En Laagerfeier!

Do in Mittepennsylfaania hemmer viel Bariye un Busch. Deswege geht viel Leit gaarn kampe. Gschdrowed waar ich un die Jessica eigelaade zu mei Freinds fer en Laagerfeier zu hawwe. Ich bin schurr as viel vun eich aa in em Summer Laagerfeier hett, Gell? En Laagerfeier is arrig schee, mer hockt sich drausse um es Feier un dann kann mer eppes koche odder yuscht datt hocke un schwetze odder eppes singe.

Es Wedder Gschder waar arrig heess un schmodich. Mir sin nooch em Campingblatz schpeeder in em Owed gange, so die Sunn waar schunn am Sunneunnergang un es waar net so heess. Mei Freind hot en grosse Campingwaage un er un sei Familye waare in en Campingblatz net so weit Weck vun unser Haus. As mir aakumme sin, hot dem Bill sei Soh mich gfroogt eb ich Scooter mit ihm faahre will. Sell waar die aerschde Mol as ich en Scooter gfaahre hab, awwer sell waar Gschpassich! Es Campingblatz hot zwee groose Greese voll mit Campingwaage. Ich un der Jakob, sei Soh, sin um de zwee Greese uff unsre Scooters gfaahre.

Sell is mei Freinds Campingwaage.

As mir zerickkumme sin, waar es Feier schunn am brenne. Nau waar es Zeit zu esse. Do in Mittepennsylfaania gebt es en bekannte Laagerfeieress-sach: Bariyeboi. In Barricks Kaunty, wu ich uffgwaxse bin hot es selle Ding net gewwe. Awwer ich muss verhafdich saage as sie arrig appeditlich sin! En Bariyeboi is en heese Sandwich die in en abbadiche Eisepress (sell heesst Bariyeboieise) gemacht is. Mer schteckt es Press in die Feier un nooch baut zwee odder drei Minudde sin sie faddich! Die Meeglichkeete sin endlos. Zum Beischpiel, kann mer Pizzabariyeboi, Schunkefleesch un Kaes, Obscht un Grundnissbutter mit Marschmallow mache. Ich hab en Pizzabariyeboi mit Kaes, Pepperoni un  Tomaetdunkes gemacht un gesse. Sell hot so gut gschmackt!

Sell is en Pizzabariyeboi - es hot zwee Schticke Brot, Tomaetdunkes, Kaes un Schpeck. Mer legt es in re Bariyeboipress.
Um es zu koche, muss mer die Press in die Feier schtecke.
Un nau is es faddich...schlagt nei Buwe!
Die Jessica esst gaarn Bariyebois!
Schpeeder hawwich en paar Schticke vun Sackwascht iwwer re Feier gekocht.

Nooch de Bariyebois hemmer aa Schmores gemacht. Dann sin mir yuscht datt um re Feier gehockt un hen die Nadur eifach gegliche. Macht eich aa gaarn Laaagerfeier?

GEBT ACHT: Es waerrd ken Poscht fer die naegschde zwee Woche gewwe! Uff em Freidaag der 23. Yuli faahr ich uff meim Motorcycle nooch Neifundland, Kanadaa! Ich kumm uff em dritte Auguscht zerrick. Dann waerrd ich nadierlich en langi Poscht mit viel Pickder iwwer mei Reess schreiwe.

Do is en Audioklip: En Laagerfeier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close