Soll en gut bekannte Deitscher en Daag hawwe?

Mundaag, der 18. Yenner 2010 is en Feierdaag do in Amerikaa. Sell is der Daag as mer an der Dr. Martin Luther King Jr. denke un erinnere solle. As viel vun eich schunn wisse, der Dr. King hot versucht unsre Gsellschaft zu refermiere. Un er hot es aa gemacht. Er hot fer menschliche Rechte gfochde un hot versucht en End zu Segregation in Amerikaa zu bringe. Er waar im Yaahr 1968 erschosse. Er waar en echt gude Man un hett lenger lewe solle. Er hot viel wichdige Rede gewwe, awwer die beschde davun is: “Ich hab en Draam.” Er hot selle Rede in 1963 in Washington DC gewwe un hot im Yaahr 1964 die Nobel Friede Preiz gewunne. Er waar waerricklich eppes!

Der Dr. King hot viele gude Eidies ghatt.

Der dritte Yenner is allsfatt der Martin Luther King Jr. Daag. Alle Baenke, Rigieringsgebeier un Poschtaffises sin net uff. Viele Schule hen aa kenne Klaess. Ich hoff as all mei Leser waerre am Mundaag en paar Minudde nemme un glee bissel an der Dr. King denke.

As ich uff em Dr. King gedenkt hab, hab ich gedenkt: Welle gut bekannte Deitscher kennt mir en Daag dafer hawwe? Es gebt so viel wichdige Deitsche in unsre Gschichte. Wenn mir yuscht eens waehle misst, wer daet es sei? Der eschte Naame der zu mir kumme is, waar der Conrad Weiser (1696-1760). Der waar arrig wichdig in Colonial Amerikaa. Er kennt mit de Insching do in Pennsylfaania schwetze un er hot viel Friede Vertraage mit de Insching gemacht.

Der Conrad Weiser hot viel zu duh mit re Erschaffing vun Pennsylfaania, as mir es kenne.

En annere Naame waar der Henry Melchior Muhlenberg (1711-1787). Er waar en Ludrische Parre, der en grosse Rolle in friehe Pennsylvaanische Gschichte gschpielt hot. Sei Soh, der Peter, waar en General in der Continental Armee un sei annere Soh, der Frederick, waar der erschte Speaker vun de Amerikaanische Haus vun Representatives.

Der Parre Muhlenburg hot versucht es Watt vun Gott in Colonial Amerikaa zu saage un laerne.

Der Conrad un der Henry sin yuscht zwee Naame. Allebeed waare arrig wichdig in frieh amerikaanische Gschichte un kennte en Daag hawwe. Hett eich Gedanke vun annere Deitsche, die en Daag hawwe sott?

Do is en Audio Klip: Soll en gut bekannte Deitsche en Daag hawwe?

3 thoughts on “Soll en gut bekannte Deitscher en Daag hawwe?

  1. Johwell, ‘s gebt aa Tyrkir, en Deitscher, wu hot sei Fiess aerscht in 1000 CE uff de Naddamerkanische Bodde gedredde. Er iss mit Leef Erikson aus Grieland hiegseggelt un sie sinn in L’anse aux Meadows gelandet; sell iss 500 Yaahre frieher ass Kolumbus herkumme iss.

    Em Daniel Boone sei Naame fallt mir aa ei.

    bil aus NM

  2. Bil,

    Do hoscht du recht! Der Daniel Boone is en gude Naame! ‘Sis komisch as du eppes iwwer Leif Erikson un Neifinneland gschriwwe hoscht. Heit war ich am Internet um glee bissel iwwer Neifinneland Research zu duhe. Vielleicht faahr ich datt uff meim Motorcycle in Summer. Yuscht mol sehne! Gross dank fer dei Comments. Du hoscht allsfat eppes gut zu saage!

    – Der Doug

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close