En neies Buch!

En neies Buch iwwer uns Deitsche!

Selle Woch bin ich zu meim Poschtbax gange un ich hab en gleene Pack grickt. Ich hab gedenkt, was is sell? Ich hab nixs geaddert. So, ich bin ins Haus gange un hab es uffgemacht. Drinn waar en neies Buch des heest “Pennsylvanisch Deitsche Sauwerkeite” un waar vun dem Gerry Kershner gschriwwe. Ich waar verschtaunt un aa arrig froh as ich eppes neies zu lese ghatt hab.

Sell Buch is glee awwer gut gschriwwe. Der Gerry hot iwwer siwwe verschiddliche PA Deitsche Sauwerkeite gschriwwe. Es Buch is in Englisch gschriwwe awwer es hot viele PA Deitsche Ausdricke. Sell Buch is aa voll vun Pickders (Fracktur) die der Gerry selwer abgemolt hot.

Nau waerd ich die siwwe Sauwerkeite un en Ausdrick vun yeder gewwe.

1. Gedreilichkeit – “Der Glaawe dutt viel.”

2. Hattschaffichkeit – “Arewet is arrig gut fer en Mann.”

3. Ehrlichkeit – “Doch waar sei Naame breet un weit in Ehr fer Fleiss un Ehrlichkeit.”

4. Schpaarsamkeit – “Sei schpaarsam awwer net geitzich.”

5. Demut – “Demut lieb un halt eich glee.”

6. Gschpass – “En frehlich Hatz is gut Medizin.”

7. Winsch fer Scheeheit – “Was batt en scheeni Schissel wann nix drinn is?”

Fer yeder Sauwerkeit, hot er aa viel viel meh gschriwwe. Der Gerry hot aa meh Ausdricke gewwe. Sell Buch is gut zu lese un mer kann viel iwwer die Deitsche lanne. Ich find es Buch is aa arrig gut fer non-Deitsche zu lese. In unsere schnell un weckschmissige Gsellschaaft, Deitsche Sauwerkeite, wie die in es Buch, sinn eppes die Leit druff denke sett. Mer kann sell Buch bei www.masthof.com kaafe. Es koschdet $6.99. Es macht en gute Grischtdaag Gschenk!

Do is en Audioklip: En neies Buch

Un aa nooch: Ich winsch all Leser en Freehliche Danksgewwe! Ess net zu viel! Un fer mei Leser die uff em Mundaag yaage geht, viel Glick un sei achtsam!

1 thought on “En neies Buch!

  1. bil aus Nei Mexico 27/11/2009 — 12:43

    Ich seh (eeyentlich ‘heer’)ass du dich ferkeldet hoscht . . . . sei woohl, du!

    bil aus NM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close